O nás

Společnost EXATHERM  s.r.o.  vznikla  v roce 1992  v souvislosti s privatizací tehdejšího státního podniku,  a od svého založení působí na českém i evropském trhu, a zabývá se zejména výrobou,  zpracováním  a prodejem  teploměrů a hustoměrů. Svoji činností navázala na své právní předchůdce  s tradicí  zpracování skla a výroby teploměrů a hustoměrů od roku 1946. www.exatherm.cz

Hlavním výrobním programem společnosti EXATHERM  s.r.o. je i v současnosti výroba a prodej skleněných technických teploměrů a hustoměrů. Do roku 2009, kdy vstoupil v účinnost zákaz distribuce rtuťových lékařských teploměrů, byl EXATHERM, s.r.o. významným výrobcem skleněných lékařských teploměrů s náplní rtuti dodávaných do řady zemí Evropy.

 

EXATHERM, s.r.o. dále také provozuje od roku 1996 vlastní kalibrační laboratoř, pod.č. 2259, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci ( ČIA ), která je v současné době i členem skupiny ILAC (International Accredieted Calibration Laboratory) a proto je tato kalibrace platná v rámci celé Evropské Unie. Laboratoř je oprávněna kalibrovat dvě veličiny : teplotu a hustotu.

Součástí firmy EXATHERM, s.r.o. je rovněž metrologické pracoviště, autorizované Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) pro ověřování stanovených měřidel v oboru hustota s úřední značkou K a evidenčním číslem 133, č.j. 3328/08/02 ze dne 10. listopadu 2008.

www.exatherm.cz